سندبلاست و رنگ آمیزی

سندبلاست و رنگ آمیزی

سندبلاست و رنگ آمیزی استراکچر مخازن و سازهای فلزی . خط لوله . توربینهای انتقال نیرو و بخار پکیجهای تصفیه آب بهداشتی و خاکستری

سندبلاست و پوشش داخل لوله

سندبلاست و پوشش داخل لوله

سندبلاست و پوشش داخل لوله . -- اجرای تمامی پروژهای پوشش داخل لوله انواع رنگهای محافظتی . - آب آشامیدنی . فاصلاب . مواد اسیدی . مواد نفتی و مازوت

رپینگ یا نوارپیچی لوله

رپینگ یا نوارپیچی لوله

اجرای پوشش محافظتی ، به صورت پیچاندن نوار بر روی سطح خارجی لوله که در مرحله اول تمیز کاری سطح توسط سندبلاست و یکی پس از دیگری در سه مرحله به شرح زیر میباشد