دستگاه سندبلاست داخل لوله

این دستگاه طراحی شده برای عملیات سندبلاست سطح داخلی لوله که با بهترین عملکرد و با هزینه کم به پیمانکاران در این حوزه کمک میکند.


توضیح مختصر و مفید در مورد این دستگاه:
دستگاه با یک سر گردان که دو نازل سندبلاست به آن متصل است بصورت 360 درجه با قابلیت تنظیم سرعت میچرخد  و ماسه را با کمک فشار باد به سطح داخل لوله پرتاب میکند...

دستگاه سندبلاست داخل لوله

این دستگاه طراحی شده برای عملیات سندبلاست سطح داخلی لوله که با بهترین عملکرد و با هزینه کم به پیمانکاران در این حوزه کمک میکند.


توضیح مختصر و مفید در مورد این دستگاه:
دستگاه با یک سر گردان که دو نازل سندبلاست به آن متصل است بصورت 360 درجه با قابلیت تنظیم سرعت میچرخد  و ماسه را با کمک فشار باد به سطح داخل لوله پرتاب میکند. که حاصل این انفجار سندبلاست شدن داخل لوله میشود. دستگاه قابلیت تنظیم از لوله  سایز 8 اینچ تا 36 اینچ را دارد .
در زیر دستگاه ها و محصولات را مشاهده می فرمایید
بیشتر

دستگاه سندبلاست داخل لوله 

لیست مقایسه محصولات

انصراف