انواع روشهای سندبلاست

انواع روشهای سندبلاست

انواع روشهای سندبلاست و مواد ساینده

بخش اول روش و ماده: 

1.سندبلاست به روش هوا با فشار بالا

2.سندبلاست به روش کابین و توربین

3.انواع مواد ساینده عبارت است از سیلیس _گارنت_مسباره_سرباره فلزات_وهسته برخی میوها

بخش دوم: کاربردهای سندبلاست
1. پاک‌سازی سطح: سندبلاست برای حذف زنگ، رنگ قدیمی، و آلودگی‌های دیگر از سطح فلزات استفاده می‌شود.
2. آماده‌سازی سطح برای رنگ و پوشش: سندبلاست یک سطح خشن ایجاد می‌کند که باعث بهبود اتصال رنگ و پوشش‌های محافظ می‌شود.
3. ایجاد خشونت سطحی: سندبلاست می‌تواند برای ایجاد خشونت سطحی در قطعات فلزی استفاده شود تا خواص مکانیکی مانند خستگی و مقاومت به سایش را بهبود بخشد.

بخش سوم: معیارهای انتخاب سندبلاست
1. نوع فلز: برخی از فلزات نیاز به روش‌های خاص سندبلاست دارند تا از آسیب‌دیدگی سطح جلوگیری شود.
2. نوع ذرات ساینده: انتخاب ذرات ساینده مناسب برای سندبلاست بستگی به نوع فلز و کاربرد مورد نظر دارد.
3. محیط کار: محیط کار می‌تواند بر روی انتخاب روش سندبلاست تأثیر بگذارد. به عنوان مثال، در محیط‌های بسته، استفاده از سندبلاست با کابینت مناسب‌تر است.

نتیجه‌گیری:
سندبلاست یک روش موثر و پرکاربرد برای آماده‌سازی سطح فلزات است. با انتخاب روش مناسب سندبلاست و در نظر گرفتن کاربردهای مختلف آن، می‌توان بهبود کیفیت و عمر مفید قطعات فلزی را تضمین کرد. در انتخاب روش سندبلاست مناسب، معیارهایی مانند نوع فلز، نوع ذرات ساینده و محیط کار باید مد نظر قرار گیرند.

نظرات بازدیدکنندگان