حفاظت از خوردگی خطوط لوله و یا پایپینگ

حفاظت از خوردگی خطوط لوله و یا پایپینگ

حفاظت از خوردگی خطوط لوله و یا پایپینگ

خط انتقال مواد ویا آب اهمیت بسیار بالا در چرخه تولید و اقتصاد هر کشور ویا مجموعه صنعتی دارد که با یک سرمایه گذاری اولیه و زیرکشور ویا مجموعه صنعتی دارد که با یک سرمایه گذاری اولیه و زیر نظر گروه مهندسی با تجربه تا سالیان سال بدون نیاز به هزینه اضافه از آن خط میشود بهرهبرداری کرد . اینکه این خط در چه پروژه و چه مصرفی دارد و از چه نوع فلز استفاده میشود با برسی در مورد موادی که داخل در حال گذر هست و شرایط جوی که بیرون لوله حاکم هست در نظر گرفته میشود. حفاطت از خوردگی هر فلز وظیفه پوششهای است که متخصصان امور بنا به شرایط محیطی و جوی انتخاب میکنند و پیمانکاران آن را به مرحله اجرا و اتمام میر ساند

جهت دانلود این مقاله کلیک کنید

نظرات بازدیدکنندگان