رپینگ یا نوارپیچی لوله

رپینگ یا نوارپیچی لوله

اجرای پوشش محافظتی ، به صورت پیچاندن نوار بر روی سطح خارجی لوله که در مرحله اول تمیز کاری سطح توسط سندبلاست و یکی پس از دیگری در سه مرحله به شرح زیر میباشد:
– 1آستری با ضخامت بیشتر ۳۰میکرون که بعد از عملیات سندبلاست و قبل از اجرای نوار لایه یک بر روی سطح لوله زده میشود که هدف آن ایجاد لایه چسبنده بین لوله و نوار میباشد.
- 2نوار لایه یک که برای حفاظت لوله در مقابل خوردگی و زنگزدگی، مستقیم ًا بر روی سطح آستری که بر روی لوله زده شده بود پیچیده میشود.
- 3نوار پوشش نهای که برای حفاظت نوار لایه یکدر مقابل صدمات مکانیکی، مستقیم ًا بر روی آن پیچیده میشود.

جهت دانلود pdf خدمات کلیک کنید 

نظرات بازدیدکنندگان